/home/akcern/public_html/views/site/special-offers.php

Կոդ - 267818

115,124 USD

Վաճառվում է բնակարան Երևանում

 • Ընդ. մակերես 46 մ 2
 • Հարկ 9
 • Սենյակներ 2

Կոդ - 964812

260,000 USD

Վաճառվում է խանութ Երևանում

 • Ընդ. մակերես 136 մ 2
 • Հարկ 1

Կոդ - 558929

3,500 USD

Վարձով տուն Երևանում

 • Ընդ. մակերես 605 մ 2
 • Հարկ М,Пп,1
 • Սենյակներ 9

Կոդ - 962522

900 USD

Վարձով խանութ Երևանում

 • Ընդ. մակերես 35 մ 2
 • Հարկ 2

Կոդ - 467324

365,000 USD

Վաճառվում է բնակարան Երևանում

 • Ընդ. մակերես 126 մ 2
 • Հարկ 9
 • Սենյակներ 4

Կոդ - 360077

256,000 USD

Վաճառվում է բնակարան Երևանում

 • Ընդ. մակերես 98 մ 2
 • Հարկ М
 • Սենյակներ 3

Կոդ - 564535

20,000 USD

Վարձով առանձնատուն Երևանում

 • Ընդ. մակերես 505 մ 2
 • Հարկ Пп,3
 • Սենյակներ 11

Կոդ - 367751

225,000 USD

Վաճառվում է բնակարան Երևանում

 • Ընդ. մակերես 90 մ 2
 • Հարկ 4
 • Սենյակներ 3

Կոդ - 367169

155,000 USD

Վաճառվում է բնակարան Երևանում

 • Ընդ. մակերես 96 մ 2
 • Հարկ 4
 • Սենյակներ 3